Autores

Textos

Poesias › Loucura
INFINITO
sgtcardoso
Poesias › Loucura
VIDA
sgtcardoso
Poesias › Tristeza
HERÓI
sgtcardoso
Poesias › Tristeza
ÀS VEZES
sgtcardoso
Poesias › Recordações
VISÕES
sgtcardoso