Autores

Textos

Poetrix
NOJENTICE
Oswaldo Francisco Martins
85 leituras
Poetrix
LUXEIRA
Oswaldo Francisco Martins
53 leituras
Poetrix
PSEUDONATAL
Oswaldo Francisco Martins
32 leituras