Autores

Textos

Poesias › Tristeza
ESPEREI-TE
Dylla Vicente
Poesias › Desilusão
Asas
Dylla Vicente
Poesias › Tristeza
VERDADES
Dylla Vicente
Poesias › Redondilha
PRIMAVERA
Dylla Vicente
Poesias › Solidão
OUTONO
Dylla Vicente
Poesias › Amor
SEMOVENTE
Dylla Vicente
Poesias › Morte
QUIUÍS
Dylla Vicente
Poesias › Solidão
SONATA
Dylla Vicente
Poesias › Solidão
GLICÍNIAS
Dylla Vicente
Poesias › Tristeza
ENTREOLHAR
Dylla Vicente