Autores

Textos

Poesias › Amor
Recuso-me
VIVIANE BALAU
Poesias › Saudade
A PARTIDA
VIVIANE BALAU
Poesias › Amor
Abro-te
VIVIANE BALAU
Poesias
VAZIO
VIVIANE BALAU
Poesias
SONHO
VIVIANE BALAU