Autores

Textos

Poesias › Loucura
Obsessão
Moreira Júnior
Poesias › Morte
Num asilo
Moreira Júnior