Autores

Textos

Poesias › Amor
Teus Olhos
Rodrigo Cézar Limeira
124 leituras
Poesias › Esperança
Continue Vivo
Rodrigo Cézar Limeira
82 leituras
Poesias › Amor
Ao Meu Amor
Rodrigo Cézar Limeira
58 leituras
Poesias › Amor
À Minha Amada
Rodrigo Cézar Limeira
55 leituras
Poesias › Desilusão
Relatos da Vida
Rodrigo Cézar Limeira
50 leituras
Poesias › Tristeza
Meu Sofrimento
Rodrigo Cézar Limeira
37 leituras
Poesias › Amor
Desabafo
Rodrigo Cézar Limeira
35 leituras
Poesias › Amor
Desejo Ardente
Rodrigo Cézar Limeira
32 leituras
Poesias › Tristeza
Triste Pesar
Rodrigo Cézar Limeira
27 leituras