Autores

Textos

Poesias › Amor
Acordei...
África Rodrigues
Poesias › Saudade
Horas...
África Rodrigues
Poesias › Bucólicas
Ciúme...
África Rodrigues