Autores

Textos

Poesias
Chuva fina
Alyne Roberta Neves Costa
133 leituras
Poesias
Viver e Amar
Alyne Roberta Neves Costa
110 leituras
Poesias
Queria ter
Alyne Roberta Neves Costa
86 leituras
Poesias
Uma Palavra
Alyne Roberta Neves Costa
85 leituras
Crônicas
O novo
Alyne Roberta Neves Costa
82 leituras
Poesias
A Cor
Alyne Roberta Neves Costa
82 leituras
Poesias
Doidivana
Alyne Roberta Neves Costa
75 leituras
Poesias
Entre
Alyne Roberta Neves Costa
63 leituras
Poesias
Ritos
Alyne Roberta Neves Costa
55 leituras