Autores

Textos

Poesias
BORBOLETA
Manoela Franco
241 leituras
Poesias
DESTINO
Manoela Franco
198 leituras
Poesias
MUDANÇA
Manoela Franco
150 leituras
Crônicas
BRINCOS
Manoela Franco
135 leituras
Crônicas
ANDREATO
Manoela Franco
124 leituras
Crônicas
CRESCER
Manoela Franco
106 leituras
Poesias › Saudade
LEMBRANÇA
Manoela Franco
95 leituras
Crônicas
REENCONTRO
Manoela Franco
82 leituras
Crônicas
CRESCENDO
Manoela Franco
78 leituras
Poesias
IMPRESSÃO
Manoela Franco
74 leituras
Poesias
HORA
Manoela Franco
70 leituras
Poesias
TRILHA
Manoela Franco
60 leituras
Poesias
SECRETO
Manoela Franco
59 leituras