Autores

Textos

Poesias › Tristeza
MAR ABERTO
Débora Denadai
Prosa Poética
FOMES...
Débora Denadai
Prosa Poética
VAZIO
Débora Denadai
Poesias › Recordações
NOSTALGIA?
Débora Denadai
Poesias › Amor
NOCAUTE
Débora Denadai
Prosa Poética
AMADO MEU
Débora Denadai