Autores

Textos

Poesias › Amor
Amor
R J Cardoso
147 leituras
Poesias › Amor
Amor
R J Cardoso
143 leituras
Poesias › Amor
Te amo
R J Cardoso
137 leituras
Poesias › Amor
MÃE
R J Cardoso
133 leituras
Poesias › Amor
O AMOR
R J Cardoso
120 leituras
Poesias › Amor
Amor
R J Cardoso
119 leituras