Autores

Textos

Poesias
INFIEL
Rafael Zanette
46 leituras
Crônicas
O ASNO
Rafael Zanette
45 leituras
Crônicas
EXPEDIENTE
Rafael Zanette
36 leituras
Crônicas
NA CACHOLA
Rafael Zanette
28 leituras
Crônicas
O ROTEIRO
Rafael Zanette
24 leituras