Autores

Textos

Poesias › Amor
AS VEZES
Negro arcanjo
Poesias › Desilusão
PLAGIO
Negro arcanjo
Poesias › Amor
Porque?
Negro arcanjo
Poesias
Noite
Negro arcanjo