Autores

Textos

Poesias › Bucólicas
''Fulgores''
Morphine Epiphany
6 leituras
Poesias › Góticas
''Teias''
Morphine Epiphany
6 leituras
Poesias › Góticas
''Ah!''
Morphine Epiphany
6 leituras
Poesias › Góticas
''Túmulo''
Morphine Epiphany
6 leituras
Poesias › Góticas
''Entrega''
Morphine Epiphany
5 leituras
Poesias › Góticas
''Banquete''
Morphine Epiphany
5 leituras