Rascunho

Nada sei de obras-primas, parentes distantes do meus rascunhos...