Capa
Cadastro
Textos
Áudios
Autores
Mural
Escrivaninha
Ajuda
Textos
Texto

NIA ESPERANTA FLAGO

N ia Esperanta Flago estas verda,
I nkluzive verda estas nia steleto
A nkaú, sur la blanka kvadreto

E sperante, ke nia flago forte iru antaúen
S ur la kapoj de nia gento, kun fervoro
P er la mano de frata batalanto, tamen
E nergie alportita de l´amo el la koro.
R igardante nian flagon sur la altega turo
A spiras veraj samideanoj  tiun vivantan gloron
N epre kunlabori en kunvenoj lokaj kaj naciaj
T iele pli bone kreskos la movado nia
A bsolute, Esperanto estas lingvo internacia.

F onto de granda, brila kaj vera beleco
L evas alte nian revon kaj idealon de Espero
A nstataú armiloj, kanjonoj, militoj, malveroj
G rave gxin svingas kaj flirtas tiel liberaj...
O bstine, ni batalas por sukceso de niaj aferoj

Elma do Nascimento
http://www.victoriamagna.prosaeverso.netVictoria Magna
Enviado por Victoria Magna em 19/03/2006
Reeditado em 31/01/2008
Código do texto: T125569

Comentários

Sobre a autora
Victoria Magna
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil
329 textos (141895 leituras)
1 e-livros (106 leituras)
(estatísticas atualizadas diariamente - última atualização em 18/04/21 17:56)
Victoria Magna