GOTAS DE CHÁ

poesia: en catalã.

Gotetes de Tè

Nosaltres passejàvem per coberta

en monòlogo haver marxar,

després de passar tres setmanes

en bot salvavides.

Esgotant molt ràpidamente les

reserves de tè.

En atac de desesperació mística,

posamo-nos a medidar.

Deu oferia la vida em missiò ultrahumana,

en gotetes de l'essencia de l'universal dolor.

No conexia el significat de tot allò.

No quedava tè.

Un misterió en tot,

sentia envair per una sonnolència,

desagradable,molt irreal.

Con si estratés d'un sonni,

i la iquietant sensació d'esser,

l'única persona al mon,

legane moure, quan,

perdut la mistic gotetes de tè.

Original Catalàn

* * * *

Gotas de Chá.

Passeavamos pela coberta,

em monólogo a ver o mar.

Depois de passar tres semanas,

em bote salvavida.

Esgotou muito rapidamente,

as reservas de chá.

Em ataque de desespero místico,

pusemo-nos a meditar.

Deus oferecia a vida em missão ultrahumana,

em gotas de essência da universal dor.

Não sabia o significado de tudo aquilo.

Não havia chá.

Um mistério em tudo,

sentia me esvair em sonolência,

desagradável, muito irreal.

Como extratos de um sonho,

e a inquietante sensação de ser,

a única pessoa no mundo,

levada a morrer, quando,

perdeu a mística gota de chá.

DON ANTONIO MARAGNO LACERDA
Enviado por DON ANTONIO MARAGNO LACERDA em 14/05/2005
Código do texto: T16904