Os reflexos

Sou capim Sou calor Sou latim

Sou mente Sou fervor Sou lente

Sou lei

Sou léu

Sou meu

Sou mel

Sou fá Sou amor Sou má

Sou lá Sou ator Sou rá

Sou rei

Sou réu

Sou seu

Sou céu

Sou rubim Sou pavor Sou enfim

Sou tente Sou favor Sou gente