Autores

Textos

Poesias › Tercetos
MUDANÇA
Vilmar Donizetti Pereira
Poesias › Amor
OUTRO OLHAR
Vilmar Donizetti Pereira
Poesias › Transcendentais
COVA DO AMOR
Vilmar Donizetti Pereira
Poesias › Quadra
GRAMPOS
Vilmar Donizetti Pereira
Poesias › Natureza
PLENILÚNIO
Vilmar Donizetti Pereira
Poesias › Espiritualistas
LEVEZA
Vilmar Donizetti Pereira
Poesias › Surrealistas
POR ACASO
Vilmar Donizetti Pereira
Poesias › Surrealistas
PURO ROMANCE
Vilmar Donizetti Pereira
Letras de Música
ESTRELA
Vilmar Donizetti Pereira