Autores

Textos

Poesias › Transcendentais
Indutância
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Senoidal
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Bom-Tom
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Checkout
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Entremeados
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Empreitada
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Triplex
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Network
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Sitiar
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Ensejo
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Duplex
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Ventana
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Meia-Pressão
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Franjas
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Entrosamento
Rossano Di Concilio