Autores

Textos

Poesias › Transcendentais
Fraternidade
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Objetivar
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Pósfácio
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Ideologizar
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Rotatividade
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Confessável
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Pré-Figurado
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Contrapé
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Titulação
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Enviscado
Rossano Di Concilio
Poesias › Transcendentais
Tábula
Rossano Di Concilio