Haikais

a rã
Candio Domingues
56 leituras
HAIKAI
Otávio Coral
25 leituras
Haikai
Maria de Fátima Fontenele Lopes
21 leituras
Tankas
"HAICAI"
Maria Augusta da Silva Caliari
20 leituras
Haikai
Maria de Fátima Fontenele Lopes
18 leituras
Haikai
terreza lima
14 leituras
Guilherminos
"HAICAI"
Maria Augusta da Silva Caliari
14 leituras
Haigas
Haiga 64
Maurício de Oliveira
14 leituras
Haikai
Anjo de Cristal
13 leituras
Se foi.
Everaldo Ferreira
13 leituras
Haigas
Haiga 62
Maurício de Oliveira
12 leituras
Haigas
Haiga 65
Maurício de Oliveira
12 leituras
Rengas
Rengueixa
Paulo Miranda
12 leituras
Haigas
Haiga 63
Maurício de Oliveira
12 leituras
Haikais
Emerson Balbueno Teles
12 leituras
Haikai
Marimar
11 leituras
Guilherminos
"HAICAI"
Maria Augusta da Silva Caliari
11 leituras
Haikai
terreza lima
11 leituras
Pássaros
Emerson Balbueno Teles
11 leituras
Haikai
Marimar
10 leituras
Penteado
Mutável Gambiarreiro
10 leituras
Haikai
Cida Micossi
10 leituras
...
Roberto Armorizzi
10 leituras
Haigas
Haiga 61
Maurício de Oliveira
10 leituras
Tankas
Tanka 1
Geraldo Caixeta
9 leituras
Tankas
Tanka 2
Geraldo Caixeta
9 leituras
Sozinho.
Everaldo Ferreira
9 leituras
Haikai
Marimar
8 leituras
Foto
Rô Brusch
8 leituras
Haikai
PGMorais
8 leituras
Vejo
Limaya
7 leituras
CLARO
Roberto Armorizzi
6 leituras
Tankas
Tanka 3
Geraldo Caixeta
5 leituras