Autores

Textos

Roteiros › Cinema › Suspense
''Desarmônicos''
Morphine Epiphany
257 leituras
Roteiros › Cinema › Ficção Científica
''Idem''
Morphine Epiphany
194 leituras
Roteiros › Cinema › Drama
''O Enegrecer''
Morphine Epiphany
146 leituras