Autores

Textos

Poesias › Tristeza
Amarga!
Matthyoli Gewandsznajder
Poesias › Tristeza
Desencanto
Matthyoli Gewandsznajder
Poesias › Tristeza
A Passagem
Matthyoli Gewandsznajder
Poesias › Tristeza
Primeira
Matthyoli Gewandsznajder
Poesias › Tristeza
Garoto
Matthyoli Gewandsznajder
Poesias › Tristeza
Foi Um Sonho
Matthyoli Gewandsznajder
Pensamentos
Physis
Matthyoli Gewandsznajder
Poesias › Tristeza
Querem
Matthyoli Gewandsznajder