Autores

Textos

Poesias › Minimalistas
DIA FELIZ 4
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
DIA FELIZ 3
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
DIA FELIZ 2
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
DIA FELIZ 1
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
MIMO 10
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
MIMO 9
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
MIMO 8
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
MIMO 7
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
MIMO 6
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
MIMO 5
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
MIMO 4
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
MIMO 3
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
MIMO 2
Cristina Gaspar
Poesias › Minimalistas
MIMO 1
Cristina Gaspar