Autores

Textos

Poesias › Amor
Espiritual
Leon Nunes Goulart
Poesias › Espiritualistas
A Luz
Leon Nunes Goulart
Poesias › Espiritualistas
Choro de Amor
Leon Nunes Goulart
Poesias › Vida
Aqui
Leon Nunes Goulart
Poesias › Espiritualistas
Presença
Leon Nunes Goulart
Poesias › Amor
Pérolas
Leon Nunes Goulart