Autores

Textos

Amor
Amo-te
Wilmen Keiko Weno
492 leituras
Pensamentos
Criaturas
Wilmen Keiko Weno
68 leituras
Pensamentos
Sem Título
Wilmen Keiko Weno
60 leituras