Autores

Textos

Poesias › Transcendentais
Peregrina
Gênnifer Gonçalves
50 leituras
Poesias › Transcendentais
De Profundis
Gênnifer Gonçalves
40 leituras
Poesias › Esperança
Sede
Gênnifer Gonçalves
37 leituras
Poesias › Transcendentais
Sol Negro
Gênnifer Gonçalves
32 leituras
Poesias › Góticas
Evanescendo
Gênnifer Gonçalves
30 leituras
Poesias › Transcendentais
Minha paz
Gênnifer Gonçalves
28 leituras
Poesias › Góticas
Winter Rose
Gênnifer Gonçalves
26 leituras
Pensamentos
Gangrena
Gênnifer Gonçalves
25 leituras
Poesias › Morte
Born Again
Gênnifer Gonçalves
25 leituras
Poesias › Sensuais
Milord
Gênnifer Gonçalves
22 leituras