Autores

Textos

Poesias
Doidivana
Alyne Roberta Neves Costa
Poesias
A Cor
Alyne Roberta Neves Costa
Poesias
Entre
Alyne Roberta Neves Costa
Poesias
Ritos
Alyne Roberta Neves Costa