Autores

Textos

Poesias › Transcendentais
TERRA DO FOGO
LigiaTomarchio
26 leituras
Poesias
MORDAÇA
LigiaTomarchio
16 leituras
Poesias › Solidão
LigiaTomarchio
16 leituras
Poesias
MÃE
LigiaTomarchio
14 leituras
Poesias
RELÓGIO
LigiaTomarchio
13 leituras
Poesias
AGONIA
LigiaTomarchio
12 leituras
Poesias
ADORO
LigiaTomarchio
12 leituras
Poesias
EU VI...
LigiaTomarchio
5 leituras