Autores

Textos

Poesias › Amor
Olha para Mim
Alice no País da Poesia Alice Raposo
22 leituras
Poesias › Amor
HÁ ALGUM TEMPO
Alice no País da Poesia Alice Raposo
22 leituras
Pensamentos
A.M.A.R
Alice no País da Poesia Alice Raposo
21 leituras
Pensamentos
TRANSFORMAÇÕES
Alice no País da Poesia Alice Raposo
21 leituras
Pensamentos
VIVER VIVER
Alice no País da Poesia Alice Raposo
21 leituras
Pensamentos
A VIDA
Alice no País da Poesia Alice Raposo
21 leituras
Pensamentos
A dois
Alice no País da Poesia Alice Raposo
20 leituras
Pensamentos
A VIDA ME SORRIU
Alice no País da Poesia Alice Raposo
20 leituras
Poesias › Amor
VEM COMIGO NAVEGAR
Alice no País da Poesia Alice Raposo
20 leituras
Pensamentos
LINHAS TORTAS
Alice no País da Poesia Alice Raposo
20 leituras
Poesias
POETAR
Alice no País da Poesia Alice Raposo
20 leituras
Poesias › Amor
BELO
Alice no País da Poesia Alice Raposo
20 leituras
Poesias
Problema
Alice no País da Poesia Alice Raposo
20 leituras
Poesias › Saudade
SEGUINDO SEM VOCÊ
Alice no País da Poesia Alice Raposo
19 leituras