Autores

Textos

Poesias
NINHO
Maria Mercedes Paiva Paiva
Poesias › Bucólicas
ADEUSATERRA
Maria Mercedes Paiva Paiva
Poesias › Bucólicas
REBENTO
Maria Mercedes Paiva Paiva
Poesias
contexto
Maria Mercedes Paiva Paiva
Poesias › Amor
...Um Triz!
Maria Mercedes Paiva Paiva