Autores

Textos

Poesias
Abismo
Eduardo Lacerda
Poesias
Cantiga
Eduardo Lacerda
Poesias
Malha
Eduardo Lacerda
Poesias
Torcida
Eduardo Lacerda
Poesias
Coruja
Eduardo Lacerda
Poesias
Fiel
Eduardo Lacerda
Poesias
Festim
Eduardo Lacerda
Poesias
Aceno
Eduardo Lacerda