Autores

Textos

Poesias › Vida
ABORTO
Sonia Ferraz
Poesias › Pensamentos
REFLETINDO
Sonia Ferraz
Poesias › Pensamentos
SONHOS
Sonia Ferraz
Pensamentos
QUANDO
Sonia Ferraz
Poesias › Pensamentos
MEU TEMPO
Sonia Ferraz