Autores

Textos

Poesias › Desilusão
GALATÉIA
Rey Mendes
Poesias › Tristeza
Epitáfio
Rey Mendes
Poesias › Amor
(...)
Rey Mendes
Poesias › Desilusão
Doroth
Rey Mendes
Poesias › Transcendentais
DIVINA
Rey Mendes
Poesias › Loucura
Mocinha
Rey Mendes