Autores

Textos

ROSA
Manoela Franco
41 leituras
DELÍRIO
Manoela Franco
39 leituras
SOPRO
Manoela Franco
37 leituras
ORUAL
Manoela Franco
35 leituras
TUDO
Manoela Franco
30 leituras
PODER
Manoela Franco
29 leituras
Pensamentos
RENASCER
Manoela Franco
29 leituras
ENCONTRO
Manoela Franco
27 leituras
TUDO
Manoela Franco
27 leituras
SENTINDO
Manoela Franco
26 leituras
MORDAÇA
Manoela Franco
25 leituras
ASPIRINA
Manoela Franco
25 leituras
ECLIPSE
Manoela Franco
23 leituras
MÃE
Manoela Franco
23 leituras
FIM
Manoela Franco
22 leituras